Ett av projekten handlade om hygien för äldre och blev examensarbete för Ralf Rosenberg och Morgan Ferm. Personlig hygien ansågs vara en av de saker som äldre hade svårt att klara själva. Utrustningen skulle installeras i ombyggda befintliga badrum och anpassades efter måtten på dessa. Ett litet antal enheter tillverkades men ingen blev installerad.

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) var ett svenskt ämbetsverk som inrättades 1968. Det samordnade det statliga stödet till industriell forskning och utveckling

Ämbetsverket uppgick 1991 tillsammans med ett antal andra statliga verk i Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK).

På sjutiotalet fanns en underavdelning innom STU som hette "Socialteknik". 

Ett antal projekt kom till Designkonsulterna. Projekten rörde sig ofta om personlig hygien.

STU

Styrelsen för teknisk utveckling