Västra Götalandsregionen startade projektet Design med Omtanke år 2001. Tanken var att utveckla produkter och miljöer där människa och miljö stod i centrum.

Projekt: Mötesplats för arbetssökande och arbetsförmedlare

Design: Ralf Rosenberg


Tanken var att utveckla en modul för möten som kunde bli standard i hela Sverige. Så blev det inte.

Projekt: Rullbord för äldre

Design: Hans Tollin


Satsning av Västra Götalandsregionen på nya idéer och hållbara produkter. Tillverkades i ett 10 exemplar. IKEA testade och analyserade rullbordet men avstod att gå vidare med rullbordet.

STU

Styrelsen för teknisk utveckling