Kund: Samhall Rehab

Projekt: Ny rullstol

Design: Hans Tollin


Utveckling av ny rullstol fram till prototyp. Projektet lades ned efter inköp av företag som hade ett flertal rullstolar i sitt sortiment.

STU

Styrelsen för teknisk utveckling