Kund: Renhållningsverket / Kretsloppsnämnden Göteborg

Projekt: Återvinningsplatser vid stora köpcentra

Design: Hans Tollin / Affe Johansson


Återvinningsplatser vid stora köpcentra som Coop, Backaplan, Frölunda Torg, m.fl.

Kunden tar med sig skräpet och slänger innan man handlar på stormarknader. Genomfördes ej på grund av oenighet kring kommersiella åtaganden från olika intressenter.

STU

Styrelsen för teknisk utveckling