Kund: Västtrafik

Projekt: Älvskyttel cykelfärja / Työvene Oy

Design: Hans Tollin / Affe Johansson


Cykel och personfärja över älven i Göteborg.  Arbete med exteriör och interiör. Att få fram en snygg, snabb, effektiv och trygg färja

Kund: Västtrafik

Projekt: Spårvagn M33 / Alstom

Design: Hans Tollin / Affe Johansson


Designkonsulterna har under flera år arbetet med vagnen både exteriört och interiört. Fokus har legat på design, tillgänglighet och trygghetsfrågor.

Enhetsnamn

Serviceartikel 650.-

Serviceartikel 950.-

Serviceartikel 500.-

Serviceartikel 800.-

Serviceartikel 500.-