Uppdragsgivare: Statens  Fastighetsverk

Projekt:  Värdig Entré

Produkt: Lyftplattform LP50H

Designer  Ralf Rosenberg

Producent:  Guldmann / Stepless

 

Projekt Värdig Entré inleddes år 2007. Syftet var att igenom ett samarbete mellan Stat, kommun, industridesigner, arkitekter, fastighetsförvaltare, antikvarier, hyresgäster och personer med olika krav  öka tillgängligheten i Fastighetsverkets kulturbyggnader.

För Guldmanns del blev detta början på en ny produktfamilj,