Uppdragsgivare:  IFÖ Sanitär AB

Projekt:  Handfat 2630.

Design:  Ralf Rosenberg

 

Tvättstället, som är anpassat för rörelsehindrade och rullstolsburna, ingick som en del i mitt examensarbete på Konstindustriskolan (HDK) och var det enda som kom att produceras. Arbetet gjordes i samarbete med Morgan Ferm.