Designkonsulterna startade 1975 av Kenneth Österlin, Hans Tollin och Bertil Oscarsson, då under namnet Industridesignkonsult. !977 utökades gruppen med Annika Gudmundsson, Ralf Rosenberg och Morgan Ferm. Adressen var Vasaplatsen 3 i Göteborg. 1983 gick flytten till Karl-Johansgatan och större lokaler. I samband med detta ändrade vi namnet till Designkonsulterna. 1997 flyttade Designkonsulterna ytterligare en gång, då till Stigbergsliden.

 

I början var många projekt inriktade på att hjälpa funktionsnedsatta, ofta med finansiering från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Senare blev uppdragen mer och mer knutna till traditionell svensk industri. Projekten hade så gott som alltid en stark funktionell och/eller teknisk karaktär.

 

Idag består Designkonsulterna av Ralf Rosenberg  och Hans Tollin.

Vi erbjuder designrådgivning och för utbildningar, föreläsningar och handledning.

 

Uppdragsgivare:  IFÖ Sanitär AB

Projekt:  Handfat 2630.

Anpassat för rörelsehindrade och rullstolsburna.

 

Design:  Ralf Rosenberg

 

Detta tvättställ ingick som en del i mitt examensarbete på Konstindustriskolan (HDK) och var det enda som kom att produceras. Arbetet gjordes i samarbete med Morgan Ferm

Ralf Rosenberg +46708 106898    ralf@designkonsulterna.se         Hans Tollin +46709 442868   mail@designkonsulterna. se