Designkonsulterna startade 1975 av Kenneth Österlin, Hans Tollin och Bertil Oscarsson, då under namnet Industridesignkonsult. !977 utökades gruppen med Annika Gudmundsson, Ralf Rosenberg och Morgan Ferm. Adressen var Vasaplatsen 3 i Göteborg. 1983 gick flytten till Karl-Johansgatan och större lokaler. I samband med detta ändrade vi namnet till Designkonsulterna. 1997 flyttade Designkonsulterna ytterligare en gång, då till Stigbergsliden.

 

I början var många projekt inriktade på att hjälpa funktionsnedsatta, ofta med finansiering från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Senare blev uppdragen mer och mer knutna till traditionell svensk industri. Projekten hade så gott som alltid en stark funktionell och/eller teknisk karaktär.

 

Idag består Designkonsulterna av Ralf Rosenberg  och Hans Tollin.

Vi erbjuder designrådgivning och för utbildningar, föreläsningar och handledning.

 

Kund: Västtrafik

Projekt: Älvskyttel cykelfärja / Työvene Oy

 

Design: Hans Tollin / Affe Johansson

 

Cykel och personfärja över älven i Göteborg.  Arbete med exteriör och interiör. Att få fram en snygg, snabb, effektiv och trygg färja.

Ralf Rosenberg +46708 106898    ralf@designkonsulterna.se         Hans Tollin +46709 442868   mail@designkonsulterna. se

Kund: Västtrafik

Projekt: Pendeltåg X 61 Alstom

 

Designer: Hans Tollin / Affe Johansson

 

Pendeltåg för Göteborg. Arbete främst färgsättning exteriört och layout och färgsättning interiört.