Designkonsulterna startade 1975 av Kenneth Österlin, Hans Tollin och Bertil Oscarsson, då under namnet Industridesignkonsult. !977 utökades gruppen med Annika Gudmundsson, Ralf Rosenberg och Morgan Ferm. Adressen var Vasaplatsen 3 i Göteborg. 1983 gick flytten till Karl-Johansgatan och större lokaler. I samband med detta ändrade vi namnet till Designkonsulterna. 1997 flyttade Designkonsulterna ytterligare en gång, då till Stigbergsliden.

 

I början var många projekt inriktade på att hjälpa funktionsnedsatta, ofta med finansiering från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Senare blev uppdragen mer och mer knutna till traditionell svensk industri. Projekten hade så gott som alltid en stark funktionell och/eller teknisk karaktär.

 

Idag består Designkonsulterna av Ralf Rosenberg  och Hans Tollin.

Vi erbjuder designrådgivning och för utbildningar, föreläsningar och handledning.

 

Ralf Rosenberg +46708 106898    ralf@designkonsulterna.se         Hans Tollin +46709 442868   mail@designkonsulterna. se

Kund: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Projekt: Upphandling / design spårvagn M32 Ansaldobreda

 

Designer: Hans Tollin / Ralf Rosenberg / Affe Johansson

 

Sen hösten 2006 har den nya spårvagnen från Ansaldobreda börjat rulla på Göteborgs gator. Designkonsulterna har under flera år arbetet med vagnen både exteriört och interiört. Fokus har legat på design, tillgänglighet och trygghetsfrågor.