Designkonsulterna startade 1975 av Kenneth Österlin, Hans Tollin och Bertil Oscarsson, då under namnet Industridesignkonsult. !977 utökades gruppen med Annika Gudmundsson, Ralf Rosenberg och Morgan Ferm. Adressen var Vasaplatsen 3 i Göteborg. 1983 gick flytten till Karl-Johansgatan och större lokaler. I samband med detta ändrade vi namnet till Designkonsulterna. 1997 flyttade Designkonsulterna ytterligare en gång, då till Stigbergsliden.

 

I början var många projekt inriktade på att hjälpa funktionsnedsatta, ofta med finansiering från Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Senare blev uppdragen mer och mer knutna till traditionell svensk industri. Projekten hade så gott som alltid en stark funktionell och/eller teknisk karaktär.

 

Idag består Designkonsulterna av Ralf Rosenberg  och Hans Tollin.

Vi erbjuder designrådgivning och för utbildningar, föreläsningar och handledning.

 

Under åren 2007 till 2014 ansvarade Ralf Rosenberg för mastersprogrammet Industrial Design Engineering vid Chalmers tekniska högskola.

 

Ralf Rosenberg och Hans Tollin anlitas som föreläsare och handledare i studentprojekt   vid:

 

Chalmers tekniska högskola

Lunds tekniska högskola

Karlstads universitet

Mälardalens högskola

Mittuniversitetet

Jönköpings tekniska högskola

Falkenbergs museum

 

Ralf Rosenberg +46708 106898    ralf@designkonsulterna.se         Hans Tollin +46709 442868   mail@designkonsulterna. se